Pinna ettevalmistamine plaatide paigaldamiseks

14. aug  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 1
Tsement- ja lubitsementkrohv (mitte puhas lubikrohv) peab olema õhkkuiv, seega olema vähemalt ühe nädala seisnud

Kipskrohv peab olema vähemalt 4 nädalat seisnud (külmal ja niiskel aastaajal võib see aeg pikeneda), pind peab olema kare, mitte silendatud. Kipskrohv ja kipsisisaldavad aluspinnad tuleb 24 tundi enne plaatide paigaldamist katta spetsiaalkrundiga. 

Ka vana tsement- ja lubitsementkrohv kaetakse spetsiaalkrundiga. 

Kipskartong- ja kipskiudplaadid peavad olema paigaldatud nõuetekohaselt. Vastavad juhised saate kipsplaatide tootjalt. 

Kipskartong peab olema immutatud. Paksus miniminaalselt 12,5 mm, soovitavalt aga 15 mm. Kipsplaatide puhul (paksus 10 – 18 mm) jätta aluskonstruktsiooni lattide vahekaugus võimalikult väikeseks. 

Üksikute kipselementide vahelisi vuuke ei tohi plaatide paigaldamisel täita kipsiga. Vuugid tuleb täita sama plaatimisseguga (plaatimisliimiga), mida kasutatakse ka järgneval plaatimisel. Pärast nimetatud töö lõpetamist võib umbes 12 tunni möödudes kanda pinnale spetsiaalkrundi. Krundikihil lasta seista 24 tundi. 

Plaatide paigaldamine vanadele plaatidele on paigaldusviis, mis võidab üha enam populaarsust, seda eriti renoveerimistöödel. Eeliseks on ühetasane, sile aluspind. Ainuke tingimus - vanad plaadid peavad pinnale kindlalt kinnituma. Enne plaatimist tuleb vanad plaadid korralikult mustuse- ja rasvaosakestest puhastada. 
Vähemalt 12 tundi enne uute plaatide paigaldamist tuleb pinnale samast plaatimissegust (plaatimisliimist), mida kasutatakse ka uute plaatide paigaldamiseks, kanda 1-2 mm paksune nakkekiht. 

Gaasbetoonist ja kipsplaatidest pindadele saab siseruumides keraamilisi plaate paigaldada õhukesse plaatimissegu kihti ka vahetult, seega ilma krohvimiseta. 

Gaasbetoonist siseseinad tuleb enne plaatimist tugevalt üle hõõruda, spetsiaalse krundiga ning 12 tunni möödudes katta 1-2 mm paksuse plaatimissegu (dispersioonliimi või vedelmördi) kihiga. Pärast kuivamist, umbes 12 tunni möödudes, võib ülalnimetatud plaatimisseguga alustada plaatimist. 

Kipsplaatidest seinad : siin tuleks tähele panna, et väljapressunud vuugikipsi ei tõmmata pinda mööda laiali. Kipsplaatidest seinad tuleb eelnevalt karestada, üle hõõruda ning kruntida spetsiaalse krundiga. 
Töö edasine käik on analoogne gaasbetoonist seintega. 

PVC- ja vaipkatete asendamine keraamiliste plaatidega: Vanad katted, ka vaipkatete tagumise külje jäägid (kummi- ja liimijäägid) eemaldada. Pind kruntida, lasta 24 tundi seista, kanda peale õhuke kiht plaatimissegu. 


Riina Palun hinnapakkumist u 4 ruuduse seina plaatimisele,plaadid suuruses 10x10 ja pind on ettevalmistatud. 1. august 2017
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: