Uue seaduse kohaselt pole üksikelamu jaoks detailplaneeringut tarvis

12. apr  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0

Justiitsministeerium on koostamas uut planeerimisseadust, mille kohaselt ei ole enam vaja üksikelamu püstitamiseks detailplaneeringut ning lihtsamaks muutub ka ehitusprojekti esitamine ja sellele kooskõlastuste saamine.

«Selle muudatuse eesmärk ongi anda inimestele võimalus asuda oma maad vastavalt soovile kasutama, ootamata selleks aastaid kooskõlastust,» lausus justiitsminister Kristen Michal.

Samuti on detailplaneeringu koostamise kohustusest vabastatud olemasoleva maja laiendamine, kui see jääb alla ühe kolmandiku maja olemasolevast mahust.

«Näiteks lihtsustub nii majade energia- ja keskkonnasäästlikumaks muutmise, mis võimaldab lihtsamalt paigaldada hoonele päikesepaneele või renoveerida maja soojustamise käigus ka fassaad. Samuti ei ole kohustust planeerida ajutisi ehitisi, nagu on soojakud või ajutised telgid,» sõnas Michal.

Tulevikus peaks ehitusprojekti saama esitada kohalikule omavalitsusele ehitisregistri kaudu elektrooniliselt, mis välistab olukorra, et isik peab ise, ehitusprojekt kaenlas, jooksma erinevate haldusorganite vahel ning ootama viimaste kooskõlastusi.

Selleks luuakse kohalikule omavalitsusele elektrooniline menetluskeskkond, kus dokumendid liiguvad automaatselt ametiasutuste vahel ning seal ei tohiks vaidluste puudumisel ehitusloa saamiseks minna kaugem kui 20-tööpäeva.

Justiitsministeerium on alustanud uue planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku eelnõude arutelusid, millega soovitakse saada erinevate huvigruppide ettepanekuid ning tagasisidet valminud eelnõule. Eelnõud peaks koostöös huvigruppidega valmima 2013 aasta alguseks ning need saadetakse seejärel uuesti kooskõlastamiseks huvigruppidele ja teistele ministeeriumitele. 

 

http://www.e24.ee/

Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: