Värvid, mis muudavad elukeskkonna paremaks

29. jaan  Madis Pihelgas. Kommentaarid: 0
Kuna suurem osa elust möödub siseruumides, siis tasub enne viimistlusmaterjalide ja värvide valikut mõelda, kas me saame teha midagi oma elukeskkonna parandamiseks.
heks võimaluseks on elada ja töötada hea sisekliimaga ruumides. Me oleme kuulnud ökoloogilistest ehitusmaterjalidest ja värvidest. Ökoloogilistele tehnoloogiatele toetudes valmistatud ehitusmaterjalide tootmist iseloomustab minimaalne energiakulu ja keskkonna saastamine ning kohaliku tooraine kasutamine. 

Rääkides ökoloogilisest majast, peaks selle ehitise kasutamiskulud (nt küttekulud) olema võimalikult väikesed ja ruumide sisekliima tervislik. Ruumide sisekliimat mõjutavad ehitise asukoht, soojus- ja veekindlus, ventilatsioon jmt tegurid. Lisaks eeltoodule tuleks tähelepanu pöörata ka ruumide sisutusele. 

Mööbel, vaibad jm majapidamises kasutuses olevad aksessuaarid võivad olla otseseks või kaudseks saasteallikaks. Parema elukeskkonna saavutamiseks saame teinekord kasutada küllaltki lihtsaid vahendeid ja materjale. 

Lisaks populaarsust koguvatele ökoloogilistele tehnoloogiatele toetudes valmistatud värvidele (nt kohupiimavärv) on kasutusel värvid, mis ei kahjusta või koguni parandavad ruumide sisekliimat. Viimased ei kuulu ökoloogiliste toodete hulka, kuid on vaatamata sellele keskkonnasõbralikud. 

Sellised värvid on eriti kasulikud juhul, kui meil ei ole võimalik ehitada või renoveerida oma maja ökoloogilisi materjale kasutades. Järgnev jutt ei käsitle ökoloogilisel põhimõttel toodetud värve, vaid keskkonnasõbralikke vee baasil toodetud ehitusvärve. 

Lahustivabad ja minimeeritud emissiooniga värvid (ELF-värvid) säästavad keskkonda. Kui räägime lahustivabadest värvidest, siis see tähendab seda, et värvide koostises ei kasutata orgaanilisi lahusteid. Lahustivabu värve, mille koostises ei ole kasutatud värvikihist kergesti eralduvaid osiseid, nimetatakse minimeeritud emissiooniga värvideks (Emissionsminimiert und Lösemittelfrei - ELF).q 

Erivärve poeriiulilt ei leia 

Vaatamata sellele, et loos tutvustatud materjalid on toodetud keemiatööstuses, sisaldavad need värvid minimaalses koguses (kui üldse) "keemiat" selle sõna halvas tähenduses. 

Sellised värvid võiks liigitada pigem inimese elukeskkonda, täpsemalt ruumi sisekliimat parandavate toodete hulka. Kui paljud meist mõtlevad elukeskkonna peale? Mõned ikka mõtlevad. Kui isiklik heaolu on teile tähtis, siis aitavad mõned värvid teid omas kodus oluliselt paremini tunda. 

Kui te tahate selliseid tooteid kasutada, siis üldjuhul te neid poeriiulilt ei leia. Need värvid on olemas hinnakirjas, kuid tegemist on toodetega, mis toimetatakse kauplusse tellimuse esitamisel.

Värvid allergikutele 

Üheks võimaluseks allergikute elukeskkonna parandamisel on kasutada värve, mille koostises ei ole allergeene. Sellisteks toodeteks on ELF-värvide edasiarendus allergikutele. 

Siinkohal võiks nimetada kahte toodet: dispersioon-silikaatvärv Sylitol Bio-Innenfarbe ja dispersioonvärv Caparol Sensitiv. Nimetatud toodete koostises kasutatud tooraineid on kontrollitud allergilisuse seisukohast. Värvide koostisest on välja jäetud "keemia" (orgaanilised lahustid, konservandid, plastifikaatorid jm lenduvad osised). Lubaduste paikapidavust kinnitavad ka vastavad erialasertifikaadid. Võiks veel lisada, et üksnes värvitüübi nimetus dispersioon-silikaatvärv või dispersioonvärv ei tähenda veel seda, et tegemist oleks allergikutele sobiva või ELF-värviga. 

Allergeenide allikaks võivad olla ka värvi pinnal kasvavad seened. Niisketes ruumides (nt keldrid) võiks kasutada silikaat-dispersioonvärvi Sylitol Bio-Innenfarbe, mis on oma aluseliste omaduste tõttu seente ja bakterite kasvu pidurdav. See värv ei moodusta seinale tihedat kilet ning hingab sama hästi kui lubivärv. Raske on leida teist sama hästi veeauru ja muid õhu koostisosi läbi laskvat ning samas suurepäraselt veekindlat värvi. 

Kui soovite tagada eluruumide hea sisekliima, ei saa te jääda lootma värvi hingamisele isegi juhul, kui kõik ehitusel kasutatud materjalid on võrdselt hästi hingavad. Hea sisekliima saavutamiseks vajaliku õhuvahetuse tagab tuultpidavates majades siiski ventileerimine.

ELF-värvid parandavad elukeskkonda 
Elektromagnetkiirguse levikut takistavad värvid 

Me kasutame mobiiltelefone, traadita telefone, WIFI-seadmeid. Meid ümbritsevad kõrgepingeliinid ning mitmesugused elektromagnetlainetust väljastavad ja vastuvõtvad mastid. 

Tehnika on meie elu kergemaks muutnud, kuid teinekord tekib mõte, kuidas mõjub meie organismile elektromagnetiliste lainete koormus ja kas me saame seda kõrvaldada või vähendada? 

Üheks võimalikuks lahenduseks on kasutada värvi, mis summutab elektromagnetlainetust. 

Sellel eesmärgil välja töötatud toode on mõeldud kasutamiseks eeskätt magamis- ja lastetubades. Ruumides, kus oleks mõnus puhata argipäevamürast. 
Kliimaaktiivne sisevärv 

Selle värvi teeb eriliseks võime puhastada õhku fotokatalüütiliste reaktsioonide toimel. 

Lisaks vähenevad bakterite kasvuvõimalused. Tegemist ei ole siiski imevärviga. Päikese või lampide UV-kiirgus käivitab värvi koostisosa (fotokatalüütiliselt aktiivne TiO2) toimel reaktsioonide jada, mille tulemusena lagunevad paljud halvasti lõhnavad orgaanilised ühendid. 

Sellist värvi pole mõtet kasutada hästi ventileeritavas elutoas, pigem on see värv mõeldud suurema õhusaastekoormusega ruumides (nt köögid, tualettruumid ja ruumid, kus suitsetatakse).
Email again:

Lisa kommentaar

Nimi:
E-mail:
Kommenteeri: